Detta har förhoppningsvis inte undgått någon, utbildning för dig som arbetar med härdplaster och allergiframkallande ämnen är nu ett KRAV!

Enligt Arbetsmiljöverkets senaste föreskrifter så måste du som arbetar med dessa härdplaster och allergiframmkallande ämnena gå en utbildning och dessutom ha ett intyg på att man genomgått utbildningen, detta för att du ska ha lov att få arbeta på andra människor med dessa ämnen.

Fransstylisten ska ha kunskap regelverket om vad som gäller när man jobbar med ämnen av de här karaktären, sedan är det såklart otroligt viktigt att fransstylisten känner till vad hälsoriskerna kan vara för dom som behandlingarna utförs på.

I utbildningen går vi igenom härdplaster och hur vi arbetar med dom i vår bransch, ämnenas egenskaper, säkerhetsinformation samt skyddsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

 

Vi på Beauty Corner har sett till att vi kan erbjuda dig denna utbildningen genom oss, här nedan får du en beskrivning om hur utbildningen ser ut och dess innehåll samt mål med dagen, för ja det är en 1-dagars utbildning som vi sätter upp.

Målet med dagen och utbildningen:
Att få kunskap om de lagar och regler som gäller vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter/härdplaster, samt de hälsorisk erexponering för dessa produkter kan innebära. Att få kunskap om olika produktgrupper, deras egenskaper, säkerhetsinformation samt vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ettsäkert sätt. Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker, § 37a-g.

Målgruppen:
Personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter inom främst skönhetsbranschen.

Ur innehållet:
– Arbetsmiljölagen och relaterad lagstiftning behandlas
– Genomgång av afs 2014:43 , 37 § a-g och dess innebörd
– Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
– Toxikologi och kemiska hälsorisker
– Härdplaster och allergiframkallande substanser
– Klassificering och märkning
– Skyddsåtgärder

Utbildningsupplägg:
Föreläsning varvat med dialog utifrån deltagarnas frågor. Vid företagsanpassadutbildning används med fördel företagets egna produkter och säkerhetsdatablad som grund för övningsuppgifter.

Anmälan:
Du skickar din anmälan till info@bcorner.se där du fyller i namn, e-post, telefonnummer, roll, eventuellt företag och fakturaadress. Vidanmälan skickas en bekräftelse till dig och en faktura, en kallelse skickas även innankursstart.

Pris:
1 300 kr. Priset är exklusive. moms och avser pris per deltagare på våra utbildningar.

Första Datum:
6.e December

Villkor:
Utbildningen kan om- eller avbokas kostnadsfritt fram till 4 veckor förekursstart. Därefter debiteras 100% av kurskostnaden.
Fakturering sker i samband med din bokning.
Minimum 5 personer per utbildningstillfälle
Max 20 personer per utbildningstillfälle

Företagsanpassning:
Vi kan även erbjuda företagsanpassade lösningar där vi anpassar oss till ert företags specifika förutsättningar och önskemål. Utbildningen kan då genomföras såväl hos er som i våra lokaler. Kontakta oss per e-mail info@bcorner.se för mer information och offert.

Leave a comment