Skip to content

PRP I GÖTEBORG

PRP står för Platelet Rich Plasma (blodplättrik plasma) och är en naturlig behandling där vi använder tillväxthormoner från patientens egna blod. Vårt blod består nämligen av unika och läkande tillväxtfaktorer som kan stimulera och öka tillväxten av ditt hår. Mängden blod som behövs för att genomföra behandlingen är samma som vid ett blodprov.

 

Behandlingen genomförs på följande sätt:

Man tar en liten mängd blod från patienten, som vid ett blodprov.

Plasman och blodplättarna separeras från blodet genom centrifugering innan de placeras i sterila rör.

Plasman injiceras i hårbotten med hjälp av sprutor

Behandlingen tar cirka 45-60 minuter och om du vill ha en lokalbedövande salva så erbjuder vi dig det.

Eventuella biverkningar efter behandling med PRP-hår

En PRP-behandling är säker och naturlig då det enda som används är ditt eget blod. Du kan känna en viss rodnad direkt efter behandlingen men det avtar några timmar efteråt. Det är alltså fritt fram att fortsätta din dag som vanligt efter en behandling.